Hoera, Amnesty Maassluis bestaat 50 jaar!!

Amnesty Maassluis bestaat op 1 mei precies 50 jaar. Al 50 jaar lang dragen wij lokaal bij aan de strijd voor mensenrechten. Chrit Wilshaus (De Schakel) ging in gesprek met collega's Ineke (lid sinds 1973) en Toni (lid sinds 1981). Het volledige interview is terug te vinden in De Schakel of via deze link.

~~~~~~

Lees hier een deel van het interview:

In de loop van de vijftig jaar dat AGM nu bestaat heeft de groep zich ingezet voor tal van individuen die onterecht en/of zonder vorm van proces vastzaten en niet zelden gemarteld werden. Toni: “Zo voerden we actie voor een gevangen in Uruguay. Om een advocaat voor hem te kunnen bekostigen, hebben we indertijd kleding verkocht. Ook ben ik een keer gebeld door een advocaat die vertelde hoe fijn hij het vond dat een cliënt van hem in Afrika was vrijgekomen. De mensen waar wij ons voor inzetten, zitten altijd onterecht vast. Bijvoorbeeld omdat ze kleurling zijn, een bepaald geloof aanhangen of lid zijn van een vakbond. Al gauw denken machthebbers dat deze mensen oproerkraaiers zijn. Terwijl ze opkomen voor een goed doel of demonstreren voor mensenrechten.” “Regimes voelden en voelen zich vaak bedreigd; je tegenstanders vastzetten, is doorgaans een zwaktebod.” Een misverstand over Amnesty International is volgens Toni Keijzer dat het om een politieke organisatie gaat. “Maar dat is niet zo, Amnesty is juist apolitiek. Gelukkig is dit langzamerhand wel doorgedrongen tot iedereen.”

Door het schrijven van brieven oefent Amnesty druk uit op regimes om mensen vrij te laten. Vroeger werd de Voorbeeldbrief van de Maand met de hand overgeschreven, benadrukt Toni. “Dat deden we in de bibliotheek of in een zaaltje in een kerk. In de beginperiode hadden we een behoorlijke toeloop. En ik herinner me ook nog dat we de schrijfavonden gehouden hebben in de kantine van De Haas; mevrouw De Haas was lid van ons en had die mogelijkheid aangeboden.” Op dit moment telt Amnesty International Maassluis nog acht vrijwilligers, waarvan de helft ook echt actief is. “We zijn in de loop van ons bestaan ook veel op scholen geweest”, aldus Ineke. “Het grappige is dat later iemand in onze groep kwam die vertelde dat dit was omdat iemand bij haar op school was geweest die over Amnesty had verteld. Dat was haar zo bijgebleven dat het haar ook inspireerde om een juridische opleiding te gaan volgen.”

Naast fysieke brieven
“Op de website van Amnesty staan heel veel campagnes “Nu hebben we schrijfabonnementen, waar je je voor op kunt geven. Die hoef je dan alleen maar te ondertekenen, in een envelop te doen en een postzegel op te plakken”, verduidelijkt Toni. Naast het sturen van fysieke brieven, is het (nu) ook mogelijk om via de e-mail brieven te versturen. Ineke: “Daar zet je dan je digitale handtekening onder. Ook hebben we digitale petities die getekend kunnen worden; Amnesty zorgt er dan voor dat ze op de juiste plek terechtkomen. Op de website van Amnesty kun je heel veel van campagnes die gevoerd worden vinden. Ook staan er voorbeeldbrieven die je kunt printen of downloaden.”

Amnesty Maassluis is het hele jaar door op vaste momenten actief. Te beginnen op 8 maart (Internationale Vrouwendag) waarop een actie voor vrouwen wordt gehouden. Daarnaast is de collecte van Amnesty die maand. Eind juni staat Amnesty Maassluis met een stand op de boekenmarkt in het centrum en in oktober op de Furieade. En in december wordt een mensenrechtenactie in de drie kerken gehouden. Daarnaast publiceert Amnesty International maandelijks over de Gevangene van de Maand in deze krant.