Actiepunten van Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie.
Zij beijvert zich voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.
Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om zulke schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

Centraal daarbij staan de volgende punten:

cbflogo
Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk