De jaarlijkse collecte

“GEEF OM VRIJHEID”: SLOGAN VAN DE COLLECTE VAN AMNESTY INTERNATIONAL.

In de week van 10 t/m 16 maart 2019 is de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Amnesty Maassluis gaat met vrijwilligers in die week huis-aan-huis collecteren.

Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen.
Amnesty International is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig, niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang.

Amnesty International neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden en wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden, donateurs en door inkomsten uit de landelijke collecteweek.
Bijdragen van leden en giften en inkomsten uit de collecte maken het werk van Amnesty International blijvend mogelijk.

Amnesty zoekt mensen die willen collecteren. Het kost slechts een paar uur van uw tijd.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij:
Amnesty Maassluis -- Toni Keijzer, tel: 010-5911449; e-mail: a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl
Collectecoordinatrice: Marja Moerman, tel: 0105911560; e-mail: marjamoerman@gmail.com
Spreekt het je aan om je actief in te zetten voor het werk van Amnesty International?

Ken je iemand die ons bij het uitvoeren van de activiteiten wil helpen, of heb je vragen?

Neem dan contact met ons op.