De jaarlijkse collecte

OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL 2018

De collecte van Amnesty International “geef om vrijheid”, die van 11 t/m 17 maart 2018 in de gemeente Maassluis werd gehouden, heeft € 2102,89 opgebracht.
Het was de 16e keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty International van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is onafhankelijk, krijgt geen enkele overheidssubsidie en is dus voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.
Amnesty Maassluis bedankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty Maassluis alle vrijwilligers, die in weer en wind hebben gecollecteerd, voor hun enthousiaste inzet.
Amnesty Maassluis is op zoek naar collectanten. Dus als u volgend jaar ook wil meehelpen met collecteren, dan kunt u zich aanmelden bij:

Mw. Toni Keijzer, e-mailadres a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl of telefoon 0105911449 en bij:
Mw. M. Moerman-Groenewoud, e-mailadres marjamoerman@gmail.comSpreekt het je aan om je actief in te zetten voor het werk van Amnesty International?

Ken je iemand die ons bij het uitvoeren van de activiteiten wil helpen, of heb je vragen?

Neem dan contact met ons op.