OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL 2019

De collecte van Amnesty International, die van 11 maart t/m 16 maart 2019 in de gemeente Maassluis werd gehouden, heeft € 2524,50 opgebracht.


De collecte is voor Amnesty International van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is onafhankelijk, krijgt van geen enkele overheid subsidie, en is dus voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.
Amnesty Maassluis dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty Maassluis alle vrijwilligers, die in weer en wind hebben gecollecteerd, voor hun enthousiaste inzet.

Wilt u volgend jaar ook meehelpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Mw. Toni Keijzer, via e-mail a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl -  of bij Mw. M. Moerman-Groenewoud, via e-mail: marjamoerman@gmail.com
Spreekt het je aan om je actief in te zetten voor het werk van Amnesty International?

Ken je iemand die ons bij het uitvoeren van de activiteiten wil helpen, of heb je vragen?

Neem dan contact met ons op.