COLLECTE VAN AMNESTY INTERNATIONAL

In de week van 10 t/m 16 maart 2024 is de jaarlijkse collecte van Amnesty International. Amnesty Maassluis gaat met vrijwilligers in die week huis-aan-huis collecteren.


Met de slogan “Geef om vrijheid” wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen.
Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten. 


Bijdragen van leden en giften, en de opbrengst van de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.


Voor meer informatie:
Amnesty Maassluis,
Mw. Toni Keijzer, tel: 0105911449, e-mail: a.g.m.keijzer@kabelfoon.nl

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl

 Spreekt het je aan om je actief in te zetten voor het werk van Amnesty International?

Ken je iemand die ons bij het uitvoeren van de activiteiten wil helpen, of heb je vragen?

Neem dan contact met ons op.