Schrijfactie China: geef journalist Huang Qi medische hulp
Journalist Huang Qi zit een gevangenisstraf uit van 12 jaar, alleen omdat hij een website over mensenrechtenschendingen in China beheerde. Hij zit sinds 2016 vast. Huang is ernstig ziek en heeft dringend hulp nodig. Maar de gevangenisautoriteiten weigeren dit.

Ernstig ziek

Al voor zijn detentie leed Huang aan nierfalen, een waterhoofd en aandoeningen aan zijn hart en longen. In de gevangenis kreeg hij ook een ernstige schildklieraandoening. Dit maakt hem heel kwetsbaar. Medische zorg krijgt hij niet.

Brieven
Met het versturen van de brieven aan de autoriteiten van China en de ambassadeur van dat land roept u hen op om Huang Qi onmiddellijk vrij te laten. Ook moet Huang Qi dringend medische hulp krijgen. De brieven kunt u ondertekenen of overschrijven en vóór 1 maart 2023 versturen naar het adres dat boven aan de brief staat vermeld.

De brieven kunt u hier vinden.

Portokosten
Portokosten (0 – 20 gr) China: International 1

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hans Oostervink, telefoonnummer: 06-40987003.

Spreekt het je aan om je actief in te zetten voor het werk van Amnesty International?

Ken je iemand die ons bij het uitvoeren van de activiteiten wil helpen, of heb je vragen?

Neem dan contact met ons op.